top of page

Historie místa

Historie

Název Littohlaw, jenž nyní užíváme vychází právě z historických map, jejichž popisy psali němečtí písaři. V místě, kde je v současné době Vodní dílo Suchomasty, stávala vesnice nesoucí název Litohlavy. Toto pojmenování se do dnešních dnů zachovalo již jen jako adresa místa, kde se nacházíme.

Původně zde stála vladycká tvrz. Podle Berounské kroniky zde v roce 1324 přebýval vladyka Mikuláš de Lutohlav v jehož erbu byla vyobrazena orlice. Později roku 1413 zde sídlil vladyka Habarth z Litohlav. V jeho dobách se u tvrze utvořila malá osada. V roce 1547 byla tvrz i s osadou tehdejším králem Ferdinandem I. odebrána Berounu a podřízena Královou Dvoru. Ve mlýně Litohlavském se narodil Matyas Svašek, který se po roce 1754 stal primátorem města Berouna.

Na mapě z 19. století je vidět „Littohlaw ml.“, tedy označení mlýna, který zde v těch dobách stával a v místě, kde nyní je náš malý areál, je nápis „Abdeckerey“, tedy rasovna. Rasovna neboli pohodnice, byla obydlím pohodných, jejichž řemeslem, které je již dnes zaniklé, byla likvidace uhynulých a toulavých zvířat. Byli považováni za lidi nečisté a nenormální. Funkce byla často spojena s úklidovými pracemi a i funkcí obecního kata. Podle jedné legendy se právě na dubu, který je dominantou našeho areálu a dostal se i do našeho loga, konaly popravy a věšelo se tedy na něm. Co je na tom pravdy se však už nedozvíme.

Na jasněji čitelné mapě z roku 1909 je vidět nápis „Litohlavský ml.“ a „Pohod. u Veselého“.

Osada i s tvrzí zanikla pravděpodobně v období husitských válek. Jediné co zůstalo byl mlýn a právě rasovna. Mlýn zmizel na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století pod hladinou vodní nádrže, kde je v současnosti rybářská oblast.

mapa 001 (2).png
mapa (2).png
bottom of page